OxyTerapi, eller Mild Hyperbaric Oxygen Therapy (mHBOT), är en behandlingsform där patienten andas in en hög koncentration av syre (oxygen) i en kammare med ökad tryck.

+46 768-77 32 25

Mer än bara frisk luft

 

Ring oss

Vad är OxyTerapi?

OxyTerapi, eller Mild Hyperbaric Oxygen Therapy (mHBOT), är en behandlingsform där patienten andas in en hög koncentration av syre (oxygen) i en kammare med ökad tryck. När en människokropp befinner sig i en miljö med normalt tryck transporteras syret runt i kroppen genom att molekylerna binder sig till röda blodkroppar (hemoglobin).

Med ökad syrekoncentration och ett ökat tryck, som motsvarar att befinna sig under havsnivån, mättas blodplasman med syre. Detta kan liknas med hur kolsyrat vatten eller läsk mättas med gas. Under behandlingen kan blodet frakta upp till fyra gånger mängden syre runt i kroppen. Blodplasman kommer åt områden i kroppen som de röda blodkropparna är för stora för att nå, till exempel skadeområden och områden med svullnad.

Trycket i kammaren tillsammans med den ökade koncentrationen syremolekyler i blodet möjliggör att syre transporteras till celler som ligger längre bort från cirkulationssystemet.

60 min

95%

1,3-1,5

Optimalt tryck

Syrekoncentration

ATA

Varför mHBOT?

Syrets primära funktion är att ge kroppens celler energi. Mitokondrierna, som finns inuti cellerna, fungerar som energigeneratorer. Mitokondrierna använder syre för att omvandla näringsämnen från matsmältnings-processen till energi, som kan användas direkt av cellen (ATP). När det finns tillräckligt med syre kan en enda molekyl av glukos ge 36 enheter av energi (ATP), utan syre kommer den endast att kunna ge 2 enheter.

Om en cell inte kan producera tillräckligt med användbar energi (ATP) leder det till nedsatt funktion, tapp av struktur och sämre cellregenerering.

När vi pratar om energi i kroppen tänker man oftast på fysisk och mental aktivitet. Det är helt rätt att musklerna och hjärnan använder stora delar av den ATP som produceras, men det slutar inte där. Alla levande celler använder energi för att utföra sin specifika funktion, för att transportera ämnen in och ut ur cellen samt för att bibehålla sin interna struktur.

OxyTerapi medför ytterst få biverkningar. Det är vanligt att känna lätt obehag i öron på grund av tryckförändring (på samma sätt som när man flyger) och vissa kan känna en lätt huvudvärk som efter behandling brukar gå över snabbt.

Om du har en eller fler av följande tillstånd, eller behandlas med epidural eller pacemaker ber vi dig kontakta personalen på OxyNord innan ni påbörjar behandling, så både du och personalen på plats kan vara bättre förberedd på eventuella biverkningar. 

 

Syre i cellerna

Energi i cellerna

Biverkningar och kontraindikationer

 • Astma

 • Hjärtsjukdom

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Klaustrofobi

 • Hereditär sfärocytos

Läs mer: Upplevelse

Boka gratis konsultation

Om du behandlas eller har behandlats med följande mediciner måste du informera personalen innan behandling, och bör INTE använda OxyTerapi:

 

Viktigt information inför behandling

 • Bleomycin

 • Cisplati

 • Disulfiram

Om du behandlas för cancer eller tidigare har genomgått medicinsk behandling för cancer bör du alltid kontakta din läkare för rådgivning innan du påbörjar OxyTerapi då vissa mediciner inte bör kombineras med behandlingen. Om du har obehandlad lungkollaps (pneumothorax) måste du avstå från behandling.

Viktigt att veta

OxyNord ställer inte diagnos, förebygger eller behandlar sjukdom utan är ett komplement till hälso- och sjukvård.

OxyTerapi ska inte under några omständigheter ersätta konventionella behandlingar eller mediciner förskrivna av din läkare.

Se video

 • Hög feber

 • Graviditet

 • Tillstånd med hög förekomst av anfall

 • Övre luftvägsinfektion

 • Doxorubicin

 • Mafenide

Vad är skillnaden mellan hyperbarisk syrebehandling (HBOT) och OxyTerapi  (Mild Hyperbarisk syrebehandling, mHBOT)? Skillnaden är enkel och beror huvudsakligen på nivån av syre och tryck i tryckkammaren.

OxyTerapi (mHBOT) innebär oftast ett tryckprotokoll mellan 1,2 - 1,5 ATA. Under behandlingen andas man 90-95% syrgas genom en mask, vilket medför en ökning av syre i själva kammaren med ca 50%. 

Hyperbarisk syrebehandling (HBOT) innebär tryck över 1,5 ATA (ibland upp till 3 ATA). Kammaren fylls oftast med ren syrgas. Dessa kammare befinner sig oftast på sjukhus då ren syrgas anses vara läkemedel och måste administrerar av läkare. 

Då HBOT använder högre nivåer av både tryck och syrgas används behandlingen oftast till de mest akuta och mest allvarliga skador. De två behandlingsmetoderna har i övrigt många gemensamma användningsområden. HBOT medför även en högre risk för komplikationer som till exempel syrgasförgiftning, vilket endast förekommer vi tryck över 1.5 ATA.

Skillnaden mellan HBOT och mHBOT

Parkera gratis 1t vid ICA,
(ca.100m från OxyNord)

Med spårvagn/buss tar du dig lätt till Kaptensgatan

1,3,5,6,7,9,10,190

kontakt@oxynord.se

Org.nr.: 559328-4846

OxyNord

KONTAKTA OSS

VÄGBESKRIVNING

VIKTIGA LÄNKAR

OxyNord Sekretesspolicy 

+46 768 77 32 25

Boka Tid via bokadirekt.se