Copyright 

§.1 Allmänna bestämmelser

 1. Uppgiftsförvaltaren är OxyNord AB med säte i Karl Johansgatan 13 b
  41459 Göteborg, som är införd i entreprenörsregistret under org.-nummer 559328-4846. Dataskyddet sker i enlighet med kraven i allmänt tillämpliga lagar och lagringen sker på säkra servrar.

 2. För tolkning av termer ska ordlistan i villkoren gälla eller enligt beskrivningen i integritetspolicyn (om den följer direkt av beskrivningen).

 3. Termen "RODO" avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

 4. Vi respekterar rätten till integritet och garanterar datasäkerhet. För detta ändamål används bland annat ett säkert krypteringsprotokoll för kommunikation (SSL).

 5. De personuppgifter som lämnas i formuläret behandlas konfidentiellt och är inte synliga för obehöriga personer.

 

§2 Dataadministratör

 1. Leverantören är personuppgiftsansvarig för sina kunder.

 2. Leverantören är också registeransvarig för personer som prenumererar på nyhetsbrevet.

 3. Personuppgifter ska behandlas:

  • i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter,

  • i enlighet med den implementerade sekretesspolicyn,

  • i den omfattning och i det syfte som är nödvändigt för att upprätta, utforma innehållet i avtalet, ändra eller säga upp det och korrekt utföra tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

  • i den omfattning och i det syfte som är nödvändigt för att uppfylla legitima intressen (juridiskt motiverade ändamål).

Behandlingen kränker inte den registrerades rättigheter och friheter: i den omfattning och i det syfte som är förenligt med det samtycke som du har uttryckt om du har prenumererat på nyhetsbrevet.

 1. Varje registrerad har rätt till tillgång, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, rätt att invända och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 2. Kontakt med den person som övervakar behandlingen av personuppgifter i Leverantörens organisation är möjlig via e-post på följande adress: eirik.sollien@oxynord.se.

 3. Vi förbehåller oss rätten att behandla dina uppgifter efter det att avtalet har sagts upp eller samtycket har återkallats endast i den utsträckning som krävs för att hävda eventuella anspråk i domstol eller om nationell lag eller EU- eller internationell lag tvingar oss att lagra uppgifter.

 4. Leverantören har rätt att lämna ut Användarens personuppgifter och andra uppgifter till enheter som är auktoriserade enligt gällande lag (t.ex. brottsbekämpande organ).

 5. Radering av personuppgifter kan ske till följd av att samtycke dras tillbaka eller att en lagligt tillåten invändning mot behandlingen av personuppgifter lämnas in.

 6. Tjänsteleverantören tillhandahåller inte personuppgifter till andra enheter än de som är godkända enligt tillämplig lag.

 7. Personuppgifter behandlas endast av personer som är auktoriserade av oss eller av bearbetningsföretag som vi har ett nära samarbete med.

 

§3 Kakor

 1. Webbplatsen www.oxynord.se använder cookies. Det är små textfiler som skickas av en webbserver och lagras av din webbläsare. När webbläsaren återansluter till webbplatsen känner webbplatsen igen den typ av enhet som användaren ansluter från. Parametrarna gör att informationen i dem endast kan läsas av den server som skapade dem. Cookies underlättar därför användningen av tidigare besökta webbplatser.

  Den information som samlas in avser IP-adress, typ av webbläsare som används, språk, typ av operativsystem, Internetleverantör, tid och datum, plats och information som skickas till webbplatsen via kontaktformuläret.

 2. Vi använder den information vi samlar in för att övervaka och granska hur besökare använder våra webbplatser för att förbättra hur webbplatsen fungerar genom att tillhandahålla en effektivare och smidigare navigationsupplevelse. Vi övervakar användarinformation med hjälp av Google Analytics-verktyget, som registrerar användarnas beteende på webbplatsen.

  Cookies identifierar dig så att vi kan anpassa webbplatsens innehåll till dina behov. Genom att komma ihåg dina preferenser kan vi skräddarsy vår reklam för dig. Vi använder cookies för att säkerställa högsta möjliga komfort på vår webbplats, och de insamlade uppgifterna används endast inom OxyNord AB för att optimera verksamheten.

 3. Vi använder följande cookies på vår webbplats: 

  • "effektivitetscookies" som gör det möjligt att samla in information om hur webbplatsen används;

  • cookies som används för att garantera säkerheten, t.ex. för att upptäcka missbruk av webbplatsens autentisering;

  • "viktiga" cookies som gör det möjligt för dig att använda de tjänster som finns på webbplatsen, t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen.

Vi använder verktyg från Google (Google Analytics och Google Ads), som använder den information du lämnar på webbplatser och appar för att tillhandahålla, hantera och förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster, mäta annonsernas effektivitet, skydda mot bedrägerier och missbruk samt anpassa det innehåll och de annonser du ser på Googles och våra partners webbplatser och appar. Läs mer om hur Google hanterar användardata.

4.   Ytterligare personuppgifter, t.ex. e-postadress, samlas endast in på de ställen där användaren genom att fylla i formuläret uttryckligen samtycker till det. Vi behåller och använder ovanstående uppgifter endast för de ändamål som är nödvändiga för att utföra en viss funktion.

5.   Användaren kan när som helst inaktivera eller återställa möjligheten att samla in cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Instruktioner om hur du hanterar cookies finns på: 

 

OxySekretesspolicy

Ring oss

Mer än bara frisk luft

 

+46 704 56 22 16